חאן הגליל מהשטח

שבת תוכן בחאן הגליל

שבתות תוכן בחאן הגליל בבית העמק,
מכמה שבתות שערכנו עד כה התחוור לי שהמוטו המקשר בין כל השבתות היה החיבור שנוצר בין האנשים..
דווקא משום שיש לנו יחסית מעט חדרים והקבוצה היא קטנה יחסית לאתרים אחרים נוצרת אוירה משפחתית , מכילה ומחבקת